<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Szachowej eMIR</h1> <h3>Strona Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Szachowej eMIR</h3> <p>emir, szachy, chess, stowarzyszenie, Wrocław, sport, kultura, sztuka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.emir.heron.pl/" rel="nofollow">http://www.emir.heron.pl/</a></p> </div>